Łukasiewicz A., 1989. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM i na terenie miasta Poznania (Influence of catastrophic drought in 1982 and 1983 on trees and shrubs in the Botanical Garden of A. Mickiewicz University and the city-area of Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 5. [W:] Wiadomości Botaniczne, część I (Part I), 33 (2): 21-32; część II (Part II), 33 (2): 33-52.