Łukasiewicz A., Wojtowicz W., 1989. Projektowane kolekcje rodzimych gatunków roślin rzadkich i ginących w Ogrodzie Botanicznych UAM w Poznaniu (Planned collections of native, rare and threatened plant species in Adam Mickiewicz University Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 6. [W:] Wiadomości Botaniczne , 33 (3): 57-63.