Ławniczak G., 2014. Analiza przestrzenno-historyczna założenia pałacowo-parkowego w Żydowie gm. Rokietnica, pow. poznański. Wartości zabytkowe rewaloryzowanego obiektu uzasadnieniem wniosku o sporządzenie planu przestrzennego miejscowości. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, 10 (4): 48-62.